Rượu nếp cái hoa vàng loại trắng 40 độ, 45 độ, 50 độ

Đối với những người không thích dùng rượu nếp cái hoa vàng ngâm cơm nếp vì có vị ngọt (loại vàng), có thể dụng rượu nếp cái hoa vàng loại trắng để uống hoặc chuyên dùng ngâm làm rượu thuốc, thảo dược là tốt nhất. Có các loại nồng độ 35 độ, 40 độ, 45 độ và 50 độ. Quý khách có thể tùy chọn nồng độ phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.

Để đảm bảo rượu dùng ngâm thuốc, dược liệu quý được tốt và chất lượng nhất. Quý khách có thể tham khảo và lựa chọn rượu nếp cái hoa vàng loại trắng có nồng độ từ 35, 40, 45 hoặc 50 độ sao cho phù hợp với các loại đồ ngâm và nồng độ sử dụng.